Tolliseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise kord Rahandusminister määrus 86 19.05.2007 - 08.11.2009
Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel tolliformaalsuste teostamise kord, ülddeklaratsioonina kasutatavate dokumentide loetelu ja sisenemisdeklaratsiooni täitmise juhend Vabariigi Valitsus määrus 132 12.01.2007 - 31.01.2008
Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Rahandusminister määrus 92 01.01.2007 - 31.01.2008
Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord Rahandusminister määrus 100 01.01.2007 - 31.01.2008
Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks Rahandusminister määrus 35 01.01.2007 - 20.12.2007
Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.11.2006 - 30.06.2008
Deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise kord Rahandusminister määrus 41 21.07.2006 - 01.01.2009
Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused Rahandusminister määrus 42 21.07.2006 - 14.06.2007
Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised Rahandusminister määrus 32 15.05.2006 - 30.06.2009
Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord Rahandusminister määrus 30 01.05.2006 - 30.11.2012
Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord Rahandusminister määrus 90 01.05.2006 - 31.01.2008
Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus Vabariigi Valitsus määrus 140 18.09.2005 - 14.06.2007
Rahvusvahelisele postisaadetisele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 154 01.08.2005 - 25.07.2009
Tolliametnike vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse esemete kasutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 131 10.07.2005 - 14.06.2007
Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord Rahandusminister määrus 97 01.07.2005 - 14.06.2007
Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised Vabariigi Valitsus määrus 147 01.07.2005 - 18.01.2008
Kaitsejõudude, piirivalve, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 148 01.07.2005 - 13.06.2008
Varudele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 146 03.07.2004 - 30.06.2008
Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised Vabariigi Valitsus määrus 145 01.05.2004 - 28.11.2008
Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 149 01.05.2004 - 31.12.2010

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json