Relvaseadus (lühend - RelvS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord Siseminister määrus 53 08.04.2013 - 28.02.2014
Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord Siseminister määrus 29 01.01.2012 - …
Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord Siseminister määrus 95 01.01.2012 - 31.03.2015
Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord Siseminister määrus 100 01.01.2012 - 31.03.2015
Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 416 01.01.2012 - …
Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm Siseminister määrus 30 01.01.2012 - 31.03.2015
Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord Siseminister määrus 96 01.01.2012 - 24.06.2016
Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 107 01.01.2012 - 31.07.2016
Tulirelva, tulirelva olulise osa ja laskemoona markeerimise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 98 01.01.2012 - 09.08.2018
Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine Siseminister määrus 76 01.01.2012 - 29.02.2020
Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord Siseminister määrus 6 09.05.2011 - 31.03.2015
Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid Siseminister määrus 83 09.05.2011 - 31.03.2015
Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord Kaitseminister määrus 4 09.04.2011 - 25.07.2016
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord Kaitseminister määrus 26 08.01.2011 - …
Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 134 01.01.2011 - 14.07.2014
Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord Teede- ja Sideminister määrus 72 01.02.2010 - …
“Relvaseadusest“ tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine Siseminister määrus 63 01.01.2010 - 30.06.2014
Tüübikinnituse teostamise kord Siseminister määrus 28 01.01.2010 - 31.03.2015
Ekspertiiside tegemiseks kasutatavate, riigi omandis olevate relvade ja laskemoona käitlemise kord Justiitsminister määrus 40 01.01.2010 - …
Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord Siseminister määrus 61 01.01.2010 - 29.02.2020

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json