Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 107 06.09.2021 - …
Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 06.09.2021 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 06.09.2021 - …
Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 110 06.09.2021 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 06.09.2021 - 31.12.2021
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 06.09.2021 - …
Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 94 06.09.2021 - …
Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 53 06.09.2021 - …
Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 49 06.09.2021 - …
Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 46 06.09.2021 - …
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 05.07.2021 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 05.07.2021 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 05.07.2021 - …
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 01.05.2021 - …
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2021/267 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine Majandus- ja taristuminister määrus 18 30.04.2021 - …
Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 54 26.04.2021 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 01.01.2021 - …
Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 62 01.01.2021 - …
Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 1 25.12.2020 - …
Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 125 28.11.2020 - …

Kokku: 66| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json