Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 01.06.2021 - …
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 01.05.2021 - …
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2021/267 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine Majandus- ja taristuminister määrus 18 30.04.2021 - …
Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 54 26.04.2021 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 01.01.2021 - …
Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 62 01.01.2021 - …
Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 1 25.12.2020 - …
Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 125 28.11.2020 - …
Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 52 24.10.2020 - …
Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 05.10.2020 - …
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 60 05.10.2020 - …
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud Vabariigi Valitsus määrus 80 17.07.2020 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 22.06.2020 - 30.06.2021
Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 22.06.2020 - …
Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 43 25.05.2020 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 23.05.2020 - …
Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid Majandus- ja taristuminister määrus 53 01.05.2020 - …
Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 01.05.2020 - …
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 01.05.2020 - …
Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 30 01.02.2020 - …

Kokku: 66| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json