Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
"Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord" Sotsiaalminister määrus 145 31.07.2008 - 09.01.2009
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 9 26.07.2008 - 30.06.2009
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 12 21.07.2008 - 05.03.2009
Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 120 20.07.2008 - 25.09.2008
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 01.07.2008 - 31.03.2010
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 33 01.07.2008 - 30.09.2008
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.07.2008 - 30.09.2008
Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 94 01.01.2008 - 28.01.2016
Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid Sotsiaalminister määrus 114 15.04.2007 - 30.09.2008
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad Sotsiaalminister määrus 123 12.02.2007 - 19.11.2010
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 11.11.2006 - 22.01.2011
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 01.09.2006 - 30.06.2009
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 05.03.2006 - 31.12.2010
Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär Vabariigi Valitsus määrus 339 01.08.2005 - 31.12.2010
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 301 01.01.2005 - 24.07.2011
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 114 01.01.2005 - 28.11.2010
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Sotsiaalminister määrus 121 19.12.2004 - 19.11.2010
Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 135 01.01.2003 - 31.12.2010
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 01.01.2003 - 22.01.2011
Ravijärjekorra pidamise nõuded Sotsiaalminister määrus 119 14.10.2002 - 31.08.2008

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json