Lennundusseadus (lühend - LennS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 87 07.11.2011 - 02.06.2012
Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 119 18.07.2011 - 04.04.2015
Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 66 11.07.2011 - …
Välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamise ning tema ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kord Siseminister määrus 5 09.05.2011 - …
„Lennundusseaduse” §-s 46⁷ sätestatud taustakontrolli läbiviimiseks esitatava isikuandmete ankeedi vorm Siseminister määrus 9 11.04.2011 - 28.02.2015
Lennunduse raadioside reeglid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 20 14.03.2011 - …
Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise kord, nõuded lennuettevõtja sertifikaadi ja käitamistingimuste sisule, nõuded lennutöödel käitatava õhusõiduki varustusele ning lennutöödega tegeleva lennuettevõtja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele ning lennuettevõtja sertifikaadi vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 08.08.2010 - 14.03.2018
Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel Vabariigi Valitsus määrus 189 01.08.2010 - 31.12.2011
Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas Vabariigi Valitsus määrus 240 18.06.2010 - 31.03.2013
Ametlike visiitidega või muu diplomaatilise missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise kord Välisminister määrus 1 13.02.2010 - 21.04.2016
Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 122 26.12.2009 - …
Tuntud saatja tunnustamise ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramise kord ning tuntud saatja ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja deklaratsiooni vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 111 11.12.2009 - 28.02.2015
Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 104 02.11.2009 - 14.06.2015
Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 103 02.11.2009 - …
Nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise kord, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi lennundusvõimu järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamise, lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ja sertifikaadi vorm ning lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerija volitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 102 26.10.2009 - …
Lennuettevõtja lennutegevusloa väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Vabariigi Valitsus määrus 157 01.10.2009 - …
Kaitselennunduse õhusõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus Kaitseminister määrus 28 10.08.2009 - 09.11.2019
Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 65 03.08.2009 - 14.03.2018
Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 73 20.07.2009 - …
Lennureeglid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 61 10.07.2009 - 02.04.2015

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json