Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 54 01.01.2018 - 22.02.2018
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2018. aastal Vabariigi Valitsus määrus 195 01.01.2018 - 31.12.2018
Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 27 01.01.2018 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 196 01.01.2018 - 31.12.2018
Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord Vabariigi Valitsus määrus 107 01.01.2018 - 31.08.2019
Paide Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 30 10.11.2017 - 22.02.2018
Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 26 11.09.2017 - …
2017/2018. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusminister määrus 56 01.09.2017 - 31.08.2018
Haapsalu Viigi Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 56 05.08.2017 - 22.02.2018
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 40 05.08.2017 - 08.03.2018
Põhikooli riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 1 25.07.2017 - 16.02.2018
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 17 23.05.2017 - 25.03.2018
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 113 09.05.2017 - 16.02.2018
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 12 24.04.2017 - 31.03.2018
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 10.04.2017 - 22.03.2018
Viimsi Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 7 18.03.2017 - 22.02.2018
Rapla Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 8 18.03.2017 - 22.02.2018
Valga Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 53 01.09.2016 - 22.02.2018
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 44 30.05.2016 - …
Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduseretsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti Haridus- ja teadusminister määrus 13 01.04.2016 - …

Kokku: 70| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json