Taimekaitseseadus (lühend - TaimKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2019. aastal Maaeluminister määrus 69 01.01.2019 - 31.12.2019
Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2019. aastal Maaeluminister määrus 68 01.01.2019 - 31.12.2019
Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded Põllumajandusminister määrus 90 01.01.2019 - …
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord Põllumajandusminister määrus 96 01.04.2018 - …
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli Põllumajandusminister määrus 97 01.04.2018 - …
Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad Põllumajandusminister määrus 132 01.04.2018 - …
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral Põllumajandusminister määrus 112 01.04.2018 - …
Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord Põllumajandusminister määrus 98 01.04.2018 - …
Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld Põllumajandusminister määrus 94 01.04.2018 - …
Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord Põllumajandusminister määrus 21 01.04.2018 - …
Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded Põllumajandusminister määrus 50 01.04.2018 - …
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri Põllumajandusminister määrus 116 01.04.2018 - …
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil Põllumajandusminister määrus 118 01.04.2018 - …
Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2018. aastal Maaeluminister määrus 87 01.01.2018 - 31.12.2018
Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2018. aastal Maaeluminister määrus 85 01.01.2018 - 31.12.2018
Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord Vabariigi Valitsus määrus 3 01.09.2015 - …
Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 327 01.09.2015 - 14.03.2019
Taimetervise registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 102 01.09.2015 - 14.03.2019
Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile Põllumajandusminister määrus 63 01.06.2015 - …
Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded Põllumajandusminister määrus 49 01.06.2015 - …

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki