Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haiglavõrgu arengukava Vabariigi Valitsus määrus 105 07.04.2018 - …
Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile Sotsiaalminister määrus 116 19.03.2018 - …
Kiirabi rahastamise kord Sotsiaalminister määrus 25 01.01.2018 - 31.12.2018
Riigieelarve eraldise arvestamise alused, eraldise arvestamise hulka kuuluvad mittetöötavad riikliku pensioni saajad ja andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 188 01.01.2018 - …
Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv Tervise- ja tööminister määrus 57 01.01.2018 - 17.01.2019
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded Sotsiaalminister määrus 46 01.01.2018 - 31.12.2018
Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal Tervise- ja tööminister määrus 23 08.09.2017 - 17.01.2019
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend Sotsiaalminister määrus 131 01.08.2017 - 31.12.2018
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 149 07.04.2017 - 14.03.2019
Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord Sotsiaalminister määrus 111 24.03.2017 - …
Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv Sotsiaalminister määrus 47 24.03.2017 - …
Tervise infosüsteemi põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 138 01.01.2017 - 02.07.2018
Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord Sotsiaalminister määrus 51 01.01.2017 - 23.12.2018
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine Sotsiaalminister määrus 27 30.09.2016 - …
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 56 01.07.2016 - 15.07.2018
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 53 01.07.2016 - 30.06.2018
Haigla liikide nõuded Sotsiaalminister määrus 103 04.06.2016 - …
Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile Sotsiaalminister määrus 25 04.06.2016 - …
Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele Sotsiaalminister määrus 56 22.05.2016 - …
Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused Sotsiaalminister määrus 55 22.05.2016 - …

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json