Kalandusturu korraldamise seadus (lühend - KTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine Maaeluminister määrus 19 18.10.2019 - …
„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus Maaeluminister määrus 2 09.09.2019 - …
Algatusrühma koostöötegevused Maaeluminister määrus 48 09.09.2019 - …
Integreeritud mereseire arendamise toetus Maaeluminister määrus 44 09.09.2019 - …
Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus Maaeluminister määrus 37 09.09.2019 - …
Kalandusandmete kogumise toetus Maaeluminister määrus 16 09.09.2019 - …
Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus Maaeluminister määrus 49 09.09.2019 - …
Püügivahendi parendamise toetus Maaeluminister määrus 34 09.09.2019 - …
Teadlaste ja kalurite koostöötoetus Maaeluminister määrus 9 09.09.2019 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus Maaeluminister määrus 41 09.09.2019 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus Maaeluminister määrus 15 09.09.2019 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus Maaeluminister määrus 46 09.09.2019 - …
Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus Maaeluminister määrus 7 09.09.2019 - …
Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus Maaeluminister määrus 22 09.09.2019 - …
Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus Maaeluminister määrus 35 09.09.2019 - …
Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus Maaeluminister määrus 10 09.09.2019 - …
Tootmis- ja turustamiskavade toetus Maaeluminister määrus 18 09.09.2019 - …
2019. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid Maaeluminister määrus 58 01.07.2019 - 31.12.2019
2019. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid Maaeluminister määrus 7 01.07.2019 - 31.12.2019
Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus Maaeluminister määrus 55 01.07.2019 - …

Kokku: 50| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json