Kalandusturu korraldamise seadus (lühend - KTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine Maaeluminister määrus 19 17.05.2020 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus Maaeluminister määrus 41 17.05.2020 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus Maaeluminister määrus 15 17.05.2020 - …
Algatusrühma koostöötegevused Maaeluminister määrus 48 17.05.2020 - …
Püügivahendi parendamise toetus Maaeluminister määrus 34 17.05.2020 - …
Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus Maaeluminister määrus 35 17.05.2020 - …
Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus Maaeluminister määrus 10 16.05.2020 - …
Teadlaste ja kalurite koostöötoetus Maaeluminister määrus 9 16.05.2020 - …
Vesiviljeluse innovatsioonitoetus Maaeluminister määrus 71 16.05.2020 - …
Kalapüügi innovatsioonitoetus Maaeluminister määrus 70 16.05.2020 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu Põllumajandusminister määrus 5 08.05.2020 - …
2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid Maaeluminister määrus 1 29.02.2020 - 31.12.2020
Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus Maaeluminister määrus 12 29.02.2020 - …
Toidu ekspordivõimaluste edendamine Maaeluminister määrus 54 01.01.2020 - …
„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus Maaeluminister määrus 2 09.09.2019 - …
Integreeritud mereseire arendamise toetus Maaeluminister määrus 44 09.09.2019 - …
Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus Maaeluminister määrus 37 09.09.2019 - …
Kalandusandmete kogumise toetus Maaeluminister määrus 16 09.09.2019 - …
Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus Maaeluminister määrus 49 09.09.2019 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus Maaeluminister määrus 46 09.09.2019 - …

Kokku: 50| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json