Jäätmeseadus (lühend - JäätS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm Vabariigi Valitsus määrus 121 29.09.2008 - 31.01.2009
Patareide ja akude märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 64 26.09.2008 - 28.02.2010
Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 124 26.09.2008 - 09.08.2012
Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 5 26.09.2008 - …
Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 103 21.09.2008 - 31.01.2009
Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 9 17.12.2007 - 24.05.2012
Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud Vabariigi Valitsus määrus 154 01.07.2007 - 01.11.2009
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 28 28.04.2007 - 12.02.2010
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused Keskkonnaminister määrus 4 29.01.2007 - 01.05.2015
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 38 24.12.2006 - 31.01.2009
Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu Vabariigi Valitsus määrus 102 30.07.2006 - 31.12.2015
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 66 24.03.2006 - 31.01.2009
Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 28 13.02.2006 - 06.08.2009
Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 25 20.11.2005 - 11.04.2010
Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad1 Vabariigi Valitsus määrus 376 13.08.2005 - 30.04.2009
Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 352 12.08.2005 - 08.07.2010
Romusõidukite käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 89 15.04.2005 - 07.01.2010
Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 138 09.01.2005 - 31.01.2009
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 78 24.05.2004 - 31.12.2013
Jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid Keskkonnaminister määrus 42 10.05.2004 - 18.07.2010

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json