Jäätmeseadus (lühend - JäätS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord Keskkonnaminister määrus 41 01.10.2008 - 31.12.2015
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm Vabariigi Valitsus määrus 121 29.09.2008 - 31.01.2009
Patareide ja akude märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 64 26.09.2008 - 28.02.2010
Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 124 26.09.2008 - 09.08.2012
Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 5 26.09.2008 - …
Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 103 21.09.2008 - 31.01.2009
Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 9 17.12.2007 - 24.05.2012
Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud Vabariigi Valitsus määrus 154 01.07.2007 - 01.11.2009
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 28 28.04.2007 - 12.02.2010
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused Keskkonnaminister määrus 4 29.01.2007 - 01.05.2015
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 38 24.12.2006 - 31.01.2009
Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu Vabariigi Valitsus määrus 102 30.07.2006 - 31.12.2015
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 66 24.03.2006 - 31.01.2009
Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 28 13.02.2006 - 06.08.2009
Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 25 20.11.2005 - 11.04.2010
Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad1 Vabariigi Valitsus määrus 376 13.08.2005 - 30.04.2009
Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 352 12.08.2005 - 08.07.2010
Romusõidukite käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 89 15.04.2005 - 07.01.2010
Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 138 09.01.2005 - 31.01.2009
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 78 24.05.2004 - 31.12.2013

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki