Tsiviilkohtumenetluse seadustik (lühend - TsMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohtule dokumentide esitamise kord Justiitsminister määrus 59 15.07.2012 - 31.12.2012
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord Justiitsminister määrus 57 20.01.2012 - 31.12.2012
Kohtu kinnistusosakonna kodukord Justiitsminister määrus 24 20.01.2012 - 31.12.2012
Kohtu registriosakonna kodukord Justiitsminister määrus 56 21.11.2011 - 30.12.2012
E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 20.11.2011 - 06.07.2014
Ülalpidamiskohustuste määruse rakendamise määrus Justiitsminister määrus 30 17.06.2011 - …
Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu Justiitsminister määrus 50 01.01.2011 - 31.10.2013
Lepingulise esindaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad Vabariigi Valitsus määrus 137 01.01.2011 - 25.06.2014
Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 322 01.01.2011 - 11.12.2014
Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord Sotsiaalminister määrus 85 17.04.2010 - 29.01.2016
Kohtu poolt asitõendite arvelevõtmise, hoidmise, üleandmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 313 01.01.2006 - …

Kokku: 11| Näitan: 1- 11|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json