Ehitusseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad üldnõuded Majandus- ja taristuminister määrus 19 09.03.2015 - 30.06.2015
Energiatõhususe miinimumnõuded Vabariigi Valitsus määrus 68 09.01.2015 - 30.06.2015
Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused Majandus- ja taristuminister määrus 84 10.10.2014 - 30.06.2015
Ehitamise alustamise teatise vorminõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 05.10.2014 - 30.06.2015
Ehitise kasutusloa vorminõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 67 05.10.2014 - 30.06.2015
Ehitusloa vorminõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 63 05.10.2014 - 30.06.2015
Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 72 05.10.2014 - 30.06.2015
Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 68 05.10.2014 - 30.06.2015
Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 64 05.10.2014 - 30.06.2015
Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 66 05.10.2014 - 30.06.2015
Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 30 05.10.2014 - 30.06.2015
„Riikliku ehitisregistri” asutamine ja pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 405 01.10.2014 - 30.06.2015
Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa Majandus- ja taristuminister määrus 54 15.07.2014 - 30.06.2015
Elamu energiaauditi aruande vorminõuded ja väljastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 16 01.05.2014 - 30.06.2015
Nõuded ehitusprojektile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 67 25.01.2014 - 30.06.2015
Tervisekaitsenõuded koolidele Vabariigi Valitsus määrus 84 01.09.2013 - 13.07.2023
Registreeritavate soojus- ja jahutusseadmete täpne määratlus ja andmete loetelu ning andmete edastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 62 09.01.2013 - 30.06.2015
Hoonete tehnosüsteemidele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 70 09.01.2013 - 30.06.2015
Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu Vabariigi Valitsus määrus 53 09.01.2013 - 30.06.2015
Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 63 09.01.2013 - 30.06.2015

Kokku: 35| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json