Kalapüügiseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 144 30.05.2014 - 02.04.2015
Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta Põllumajandusminister määrus 27 26.05.2014 - 28.02.2017
Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 7 25.03.2014 - 31.12.2014
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 77 01.03.2014 - 31.08.2014
Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 163 24.01.2014 - 21.08.2014
Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 307 08.12.2013 - 24.03.2016
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 68 01.12.2013 - 31.12.2014
Satelliitjälgimissüsteemi ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme kohta Keskkonnaminister määrus 60 31.08.2013 - 31.08.2015
Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 34 11.05.2013 - 30.06.2015
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 08.09.2012 - 31.08.2015
Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm Vabariigi Valitsus määrus 122 07.10.2011 - 02.04.2015
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 06.08.2011 - 31.08.2015
Kalastuskaardi taotlemise viisid ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 38 02.07.2011 - 30.06.2015
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 104 01.01.2011 - 31.12.2014
Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 01.01.2011 - 10.07.2015
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord Vabariigi Valitsus määrus 414 01.01.2011 - 15.06.2017
Kalade veekogudesse asustamise korra kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 75 01.02.2009 - 30.06.2015
Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord Keskkonnaminister määrus 44 03.11.2008 - 12.10.2017
Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus Vabariigi Valitsus määrus 62 18.03.2004 - 19.11.2015
NAFO reeglite tundmise tunnistuse väljaandmise kord ja teadmiste hindamise metoodika Keskkonnaminister määrus 72 01.06.2002 - 30.06.2015

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json