Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Töökeskkonna andmekogu põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 47 01.09.2014 - 19.07.2018
Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 48 01.09.2014 - 19.07.2018
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord Vabariigi Valitsus määrus 75 01.09.2014 - 31.12.2018
Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel Sotsiaalminister määrus 35 01.07.2014 - …
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 144 11.05.2013 - 31.12.2018
Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 92 01.01.2013 - 30.06.2016
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord Vabariigi Valitsus määrus 12 01.01.2012 - …
Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 173 01.01.2012 - …
Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsus määrus 293 18.12.2011 - 20.08.2018
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 105 01.08.2010 - 31.05.2015
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 47 01.05.2010 - 31.12.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks Vabariigi Valitsus määrus 95 01.04.2010 - 31.05.2015
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses Vabariigi Valitsus määrus 377 01.07.2009 - 31.12.2018
Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 224 01.01.2008 - 31.12.2018
Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 176 01.07.2007 - 31.12.2018
Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 54 30.04.2007 - 30.06.2016
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 108 30.04.2007 - 31.12.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 109 30.04.2007 - 31.12.2018
Töötajate tervisekontrolli kord Sotsiaalminister määrus 74 01.04.2006 - 31.05.2015
Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 308 30.12.2005 - 31.05.2015

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json