Metsaseadus (lühend - MS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigimetsa majandajatele aastateks 2019–2023 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 48 09.12.2018 - 21.01.2021
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 4 16.11.2018 - …
Metsa korraldamise juhend Keskkonnaminister määrus 2 03.09.2018 - …
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord Keskkonnaminister määrus 10 06.08.2018 - 21.01.2021
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm Keskkonnaminister määrus 84 18.12.2017 - …
Metsa majandamise eeskiri Keskkonnaminister määrus 88 18.12.2017 - 08.04.2021
Riigimetsa majandajatele aastateks 2018–2022 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 53 08.12.2017 - 21.01.2021
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused Keskkonnaminister määrus 2 18.10.2017 - …
Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord Keskkonnaminister määrus 82 01.09.2017 - …
Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus Keskkonnaminister määrus 32 01.09.2017 - …
Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad Keskkonnaminister määrus 28 01.09.2017 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2017–2021 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 69 25.12.2016 - 21.01.2021
Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded Keskkonnaminister määrus 20 12.07.2016 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2016–2020 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 71 21.12.2015 - 31.12.2020
Riigimetsa majandajatele aastateks 2015–2019 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 54 07.12.2014 - 31.12.2019
Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord Vabariigi Valitsus määrus 1 22.08.2014 - …
Metsakorraldustööde tehniliste vahendite kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 31 26.07.2014 - …
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 64 01.01.2014 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2014–2018 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 67 23.11.2013 - 31.12.2018
Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus Keskkonnaminister määrus 14 19.03.2012 - …

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json