Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Teekasutustasu andmekogu põhimäärus Majandus- ja taristuminister määrus 65 08.07.2024 - …
Liiklusregistri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 75 09.03.2024 - …
Tehnonõuetele vastavuse kontrolli eest võetava tasu piirmäärad Majandus- ja taristuminister määrus 71 01.01.2024 - …
Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 12 25.11.2023 - …
Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 30 01.10.2023 - …
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 01.10.2023 - …
Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 54 01.10.2023 - …
Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 01.10.2023 - …
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 60 01.10.2023 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 01.09.2023 - …
Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded Vabariigi Valitsus määrus 151 08.07.2023 - …
Laste liikluskasvatuse kord Vabariigi Valitsus määrus 136 08.07.2023 - …
Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega ning teemaksu tasumata jätmisega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 08.07.2023 - …
Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 08.07.2023 - …
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 08.07.2023 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 08.07.2023 - …
Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 08.07.2023 - …
Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 132 08.07.2023 - …
Mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimise nõuded ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 82 24.06.2023 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõitjate ning veose veo kord Kaitseminister määrus 26 23.06.2023 - …

Kokku: 67| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json