Isikut tõendavate dokumentide seadus (lühend - ITDS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 361 01.12.2014 - 31.03.2015
Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 120 01.12.2014 - 31.12.2015
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 109 01.12.2014 - 31.12.2015
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 86 01.12.2014 - 30.01.2017
Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid Siseminister määrus 68 10.11.2014 - 31.12.2015
Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine Vabariigi Valitsus määrus 170 20.10.2014 - 31.12.2015
Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, pagulase reisidokumendi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vormide kehtestamine Siseminister määrus 12 01.06.2014 - 31.12.2015
Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 21 01.03.2014 - 31.12.2015
Eesti kodaniku passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 20 01.03.2014 - 31.12.2015
Meresõidutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja tunnistusse kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 22 01.03.2014 - 31.12.2015
Välismaalase passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 23 01.03.2014 - 31.12.2015
Ajutise reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 24 01.03.2014 - 31.12.2015
Pagulase reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 25 01.03.2014 - 31.12.2015
Diplomaatilise passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 26 01.03.2014 - 31.12.2015
Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Vabariigi Valitsus määrus 358 22.06.2012 - 01.06.2015
Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine Vabariigi Valitsus määrus 169 01.01.2012 - 31.12.2015
Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded Siseminister määrus 36 01.02.2011 - 17.01.2017
Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord Siseminister määrus 25 01.02.2011 - 29.03.2019
Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded Vabariigi Valitsus määrus 209 01.01.2011 - 31.12.2015
Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord Välisminister määrus 6 13.02.2010 - 09.04.2015

Kokku: 26| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json