Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.01.2014 - 31.03.2014
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 33 01.01.2014 - 31.03.2014
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 9 01.01.2014 - 20.06.2014
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 07.10.2013 - 31.03.2015
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 24.12.2012 - 31.12.2014
Omaosaluse alusmäär Sotsiaalminister määrus 113 01.10.2012 - 31.12.2017
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 01.08.2012 - 30.06.2014
Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid Sotsiaalminister määrus 114 01.08.2012 - 31.12.2014
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 301 25.07.2011 - 31.12.2017
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 23.01.2011 - …
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Sotsiaalminister määrus 72 01.01.2011 - 17.05.2014
Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 135 01.01.2011 - 31.12.2014
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad Sotsiaalminister määrus 123 01.01.2011 - 17.05.2014
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 01.01.2011 - 27.05.2016
Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord Sotsiaalminister määrus 145 01.01.2011 - 30.06.2016
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 74 29.11.2010 - 31.12.2017
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord Sotsiaalminister määrus 55 01.01.2010 - …
Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 94 01.01.2008 - 28.01.2016
Tingimused, mille puhul kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu Sotsiaalminister määrus 107 01.10.2002 - …

Kokku: 19| Näitan: 1- 19|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json