Relvaseadus (lühend - RelvS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 134 01.01.2009 - 17.06.2010
Sõjaväerelvade käitlemise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord Kaitseminister määrus 4 01.01.2009 - 18.04.2009
Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 107 08.08.2008 - 31.12.2009
Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm Siseminister määrus 30 14.01.2008 - 31.12.2009
Tüübikinnituse teostamise kord Siseminister määrus 28 14.01.2008 - 31.12.2009
Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord Siseminister määrus 61 14.01.2008 - 31.12.2009
Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine Vabariigi Valitsus määrus 341 01.01.2008 - …
Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Vabariigi Valitsus määrus 179 01.07.2007 - 31.03.2015
Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord Siseminister määrus 29 27.04.2007 - 31.12.2009
Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vorm Siseminister määrus 31 27.04.2007 - 31.12.2009
Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine Siseminister määrus 32
Laskeinstruktori koolitusele esitatavad nõuded, eksami sooritamise- ja litsentsi väljaandmise kord ning laskeinstruktori litsentsi vorm Siseminister määrus 33 27.04.2007 - …
Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende oluliste osade, lisaseadiste ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord Siseminister määrus 53 27.04.2007 - 29.01.2009
Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu Siseminister määrus 98 27.04.2007 - …
Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine Siseminister määrus 76 27.04.2007 - 31.12.2009
Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded Siseminister määrus 56 08.07.2005 - …
"Relvaseadusest" tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine Siseminister määrus 62 01.12.2004 - 31.12.2009
Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsiooni pidamise kord Kultuuriminister määrus 12 27.04.2003 - 29.02.2020
Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord Teede- ja Sideminister määrus 72 25.11.2002 - 31.01.2010
Tulirelvade ja tulirelva oluliste osade markeerimise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 397 01.06.2002 - 31.12.2009

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json