Kalapüügiseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 144 19.01.2009 - 24.04.2010
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aastal Keskkonnaminister määrus 1 18.01.2009 - 02.08.2009
Kutselise kalapüügi võimalused 2009. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 152 01.01.2009 - 08.02.2009
Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal Keskkonnaminister määrus 47 24.11.2008 - 31.01.2009
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2008. aasta II poolaastal Keskkonnaminister määrus 46 14.11.2008 - 31.12.2008
Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord Keskkonnaminister määrus 44 03.11.2008 - 12.10.2017
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 01.08.2008 - 31.01.2009
Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2008. aastal Keskkonnaminister määrus 62 09.06.2008 - 31.12.2008
Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2008. aastal Keskkonnaminister määrus 2 16.05.2008 - 31.12.2008
Ajutised traalpüügikitsendused Liivi lahes 2008. aastal Keskkonnaminister määrus 11 10.04.2008 - 31.12.2008
Kutselise kalapüügi võimalused 2008. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 225 18.02.2008 - 31.12.2008
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2008. aastal Keskkonnaminister määrus 1 14.01.2008 - 31.12.2008
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 01.04.2006 - 05.08.2011
Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 307 01.04.2006 - 07.12.2013
Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 26.02.2006 - 31.12.2010
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 104 20.01.2006 - 11.09.2009
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 30.10.2005 - 07.09.2012
Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise kord ning satelliitjälgimisseadmele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 109 12.09.2004 - 30.08.2013
Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 76 07.05.2004 - 07.05.2009
NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine Vabariigi Valitsus määrus 206 01.05.2004 - 05.08.2011

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json