Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
"Eesti maaelu arengukava 2007–2013" seire ja hindamise kord Põllumajandusminister määrus 3 23.01.2009 - 31.12.2009
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 122 01.01.2009 - 19.12.2009
"Eesti maaelu arengukava 2007–2013" raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" Põllumajandusminister määrus 89 01.01.2009 - 28.02.2009
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013 Põllumajandusminister määrus 2 01.01.2009 - 28.02.2009
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 20 22.12.2008 - 19.07.2009
Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 110 24.11.2008 - 10.06.2010
Lisanõuded taotlejale ja nõuandekeskusele, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise kord Põllumajandusminister määrus 36 23.11.2008 - 16.06.2011
Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 48 17.11.2008 - 24.07.2011
Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm Põllumajandusminister määrus 76 17.11.2008 - 31.12.2014
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 128 14.11.2008 - 08.08.2009
Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 129 14.11.2008 - 28.02.2009
Elatustalude kohanemise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 91 19.10.2008 - 31.12.2010
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 51 26.09.2008 - 19.03.2009
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 87 01.09.2008 - 05.06.2009
Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid Põllumajandusminister määrus 88 01.09.2008 - 31.08.2009
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 10 18.08.2008 - 28.02.2009
Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 9 18.08.2008 - 28.02.2009
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 123 08.08.2008 - 05.06.2009
2007. aastal poolloodusliku koosluse hooldamise eest vähese tähtsusega abina antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 62 01.08.2008 - 13.03.2010
Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 62 05.07.2008 - 02.04.2009

Kokku: 65| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json