Kalapüügiseadus (lühend - KPS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2018. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 157 01.11.2017 - 22.02.2018
Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatleja määramine, vaatlejale esitatavad nõuded, vaatleja ülesanded ning kogutud andmete esitamise kord ja vorm Keskkonnaminister määrus 39 13.10.2017 - 14.12.2019
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2017. aastal Keskkonnaminister määrus 1 06.10.2017 - 31.12.2017
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2017. aastal Keskkonnaminister määrus 55 01.07.2017 - 31.12.2017
Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord Vabariigi Valitsus määrus 89 16.06.2017 - 30.11.2017
Läänemerest püütud tursa, kilu ja räime lossimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil Keskkonnaminister määrus 51 18.03.2017 - …
Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord Maaeluminister määrus 12 01.03.2017 - 25.05.2018
Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2017. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 117 17.02.2017 - 31.12.2017
Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 31 03.02.2017 - 17.12.2017
Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2017. aastal Keskkonnaminister määrus 78 01.01.2017 - 31.12.2017
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 65 01.01.2017 - …
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 65 01.01.2017 - 10.05.2018
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 155 31.12.2016 - 30.11.2017
Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 37 25.03.2016 - 30.11.2017
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 38 01.12.2015 - 30.11.2017
Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus Vabariigi Valitsus määrus 117 20.11.2015 - 30.11.2017
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 01.09.2015 - 30.11.2017
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 01.09.2015 - 30.11.2017
Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta Keskkonnaminister määrus 51 01.09.2015 - 07.12.2017
Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine Keskkonnaminister määrus 40 11.07.2015 - 30.11.2017

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json