Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud Vabariigi Valitsus määrus 80 17.07.2020 - …
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine Majandus- ja taristuminister määrus 39 12.07.2020 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 22.06.2020 - 30.06.2021
Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 22.06.2020 - …
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 25.05.2020 - …
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 60 25.05.2020 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 25.05.2020 - …
Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 43 25.05.2020 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 23.05.2020 - …
Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid Majandus- ja taristuminister määrus 53 01.05.2020 - …
Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 01.05.2020 - …
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 01.05.2020 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 01.02.2020 - …
Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 125 01.02.2020 - …
Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 01.02.2020 - …
Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 30 01.02.2020 - …
Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 26.08.2019 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 26.08.2019 - …
Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord Vabariigi Valitsus määrus 77 16.08.2019 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 05.08.2019 - …

Kokku: 66| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json