Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Töökeskkonna andmekogu põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 4 06.10.2023 - …
Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses Tervise- ja tööminister määrus 50 06.10.2023 - …
Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus Sotsiaalminister määrus 58 16.07.2023 - …
Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister määrus 15 01.04.2023 - …
Kutsehaiguste loetelu Sotsiaalminister määrus 66 01.01.2023 - …
Töötervishoiuteenuse osutamise kord Tervise- ja tööminister määrus 87 01.01.2023 - …
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsus määrus 105 24.12.2022 - …
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord Vabariigi Valitsus määrus 75 25.11.2022 - …
Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu Tervise- ja tööminister määrus 62 01.04.2022 - …
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 144 15.03.2022 - …
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord Vabariigi Valitsus määrus 12 20.11.2021 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses Vabariigi Valitsus määrus 377 01.03.2021 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas Vabariigi Valitsus määrus 197 01.03.2021 - …
Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 362 01.03.2021 - …
Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 308 21.02.2021 - …
Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 193 24.11.2020 - …
Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 173 20.03.2020 - …
Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 223 17.01.2020 - …
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 13 17.01.2020 - …
Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 224 17.01.2020 - …

Kokku: 28| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json