Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 01.02.2020 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 25.10.2019 - …
Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 26.08.2019 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 26.08.2019 - …
Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid Majandus- ja taristuminister määrus 53 26.08.2019 - …
Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord Vabariigi Valitsus määrus 77 16.08.2019 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 05.08.2019 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 22.07.2019 - …
Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele Vabariigi Valitsus määrus 78 05.07.2019 - …
Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu põhimäärus Majandus- ja taristuminister määrus 35 06.05.2019 - …
Nõuded ajutisele liikluskorraldusele Majandus- ja taristuminister määrus 43 01.01.2019 - …
Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 4 21.12.2018 - …
Alarmsõidukijuhi koolituse kord, pädevusnõuded, koolituse õppekava, koolitustunnistuse vorm ja liiklusregistrisse kantavad andmed Majandus- ja taristuminister määrus 48 18.08.2018 - …
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud Vabariigi Valitsus määrus 80 13.07.2018 - …
Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 54 13.07.2018 - …
Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 114 06.07.2018 - …
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 07.05.2018 - …
Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem Majandus- ja taristuminister määrus 89 01.03.2018 - …
Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 12 01.03.2018 - …
Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 01.01.2018 - …

Kokku: 66| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json