Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 01.01.2022 - …
Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega ning teemaksu tasumata jätmisega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 12.12.2021 - …
Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu Majandus- ja taristuminister määrus 73 12.12.2021 - …
Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 114 01.12.2021 - 30.11.2022
Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 107 06.09.2021 - …
Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 37 06.09.2021 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 06.09.2021 - …
Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 110 06.09.2021 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 06.09.2021 - …
Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 94 06.09.2021 - …
Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 53 06.09.2021 - …
Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 49 06.09.2021 - …
Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 46 06.09.2021 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 05.07.2021 - …
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 05.07.2021 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 05.07.2021 - …
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 01.05.2021 - …
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2021/267 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine Majandus- ja taristuminister määrus 18 30.04.2021 - …
Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 54 26.04.2021 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 01.01.2021 - …

Kokku: 66| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json