Tuleohutuse seadus (lühend - TuOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine Teede- ja Sideminister määrus 39 23.03.2013 - 20.07.2015
Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse Siseminister määrus 1 21.01.2013 - 12.02.2016
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded Siseminister määrus 40 18.06.2012 - …
Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid Siseminister määrus 1 01.01.2012 - 31.12.2013
Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule Siseminister määrus 37 01.01.2012 - …
Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule Siseminister määrus 39 21.11.2011 - 12.02.2016
Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta Keskkonnaminister määrus 14 11.03.2011 - …
Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 47 13.09.2010 - …
Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded Siseminister määrus 44 10.09.2010 - …
Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 43 10.09.2010 - …
Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele Siseminister määrus 38 04.09.2010 - …
Küttesüsteemi puhastamise nõuded Siseminister määrus 41 04.09.2010 - …

Kokku: 12| Näitan: 1- 12|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane