Meresõiduohutuse seadus (lühend - MSOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reisiparvlaevade eripüstuvusnõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 90 21.08.2005 - …
Tuukrite tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli terviseuuringute loetelu, maht ja sagedus ning tervisetõendi väljastamise kord Vabariigi Valitsus määrus 290 01.01.2004 - …
Reisijate nimekirja koostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 404 01.01.2003 - 13.09.2012
Veeteede Ameti ametniku vormiriietuse kirjeldus ja eraldusmärgid Vabariigi Valitsus määrus 271 10.11.2003 - …
Pukseerimise nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 23 01.01.2003 - …
Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 01.01.2003 - …
Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 26 01.01.2003 - …
Tervisekontrolli tegijate meremeditsiinialase koolituse nõuded Sotsiaalminister määrus 111 13.11.2005 - …
Reisilaevade ning 20-se ja suurema kogumahutavusega laevade miinimumkoosseisu määramise nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 36 13.11.2005 - …
Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 225 11.09.2005 - 06.06.2013
Siseveelaevade miinimumkoosseisu määramise nõuded ja siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistuse vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 102 23.09.2005 - …
Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 88 30.09.2005 - …
Laeva vahiteenistuse kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 80 04.03.2005 - 26.05.2013
Jäämurdetööde kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 265 03.12.2007 - 13.01.2013
Tunnustamisotsuse vormi kehtestamine Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 80 29.07.2011 - 30.06.2014
Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 30 26.03.2012 - 22.09.2013
Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 18 02.01.2011 - …
Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 27 02.01.2011 - …
Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 222 14.01.2005 - 06.11.2014
Alla 24-meetrise pikkusega laevadele mõõtekirja väljastamise tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 29 28.01.2012 - …

Kokku: 57| Näitan: 1- 20|Näita kõiki