Ehitusseadustik (lühend - EhS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 34 22.04.2016 - …
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 101 11.04.2016 - 22.11.2020
Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta Kaitseminister määrus 16 10.04.2016 - …
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri Majandus- ja taristuminister määrus 72 21.03.2016 - 23.05.2019
Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele Majandus- ja taristuminister määrus 5 15.01.2016 - …
Teeregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 1 15.01.2016 - …
Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimisele Vabariigi Valitsus määrus 124 07.12.2015 - …
Ehitise auditi tegemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 116 28.09.2015 - 22.10.2020
Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 115 12.09.2015 - 20.02.2020
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded Majandus- ja taristuminister määrus 108 10.08.2015 - 31.12.2017
Tee ehitamise ja korrashoiu terminid Majandus- ja taristuminister määrus 102 10.08.2015 - …
Tee projekteerimise normid Majandus- ja taristuminister määrus 106 10.08.2015 - 02.01.2022
Nõuded ehitusprojektile Majandus- ja taristuminister määrus 97 21.07.2015 - 28.02.2021
Tee seisundinõuded Majandus- ja taristuminister määrus 92 18.07.2015 - 04.11.2018
Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid Keskkonnaminister määrus 43 17.07.2015 - 29.06.2022
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 87 10.07.2015 - 12.03.2017
Omanikujärelevalve tegemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 80 06.07.2015 - …
Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded Majandus- ja taristuminister määrus 84 06.07.2015 - …
Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 82 06.07.2015 - 31.01.2020
Eluruumile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 85 06.07.2015 - 26.08.2018

Kokku: 43| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json