Kalapüügiseadus (lühend - KPS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 144 24.06.2016 - 31.12.2016
Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2016. aastal Keskkonnaminister määrus 6 13.05.2016 - 08.07.2016
Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 37 25.03.2016 - 30.11.2017
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2016. aastal Keskkonnaminister määrus 73 21.03.2016 - 25.08.2016
Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2016. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 110 12.02.2016 - 31.12.2016
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2016. aastal Keskkonnaminister määrus 66 01.12.2015 - 31.12.2016
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 38 01.12.2015 - 30.11.2017
Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus Vabariigi Valitsus määrus 117 20.11.2015 - 30.11.2017
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 186 01.09.2015 - 30.12.2016
Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta Keskkonnaminister määrus 51 01.09.2015 - 07.12.2017
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 01.09.2015 - 30.11.2017
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 01.09.2015 - 30.11.2017
Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine Keskkonnaminister määrus 40 11.07.2015 - 30.11.2017
Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm Vabariigi Valitsus määrus 67 01.07.2015 - …
Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise kord Keskkonnaminister määrus 39 01.07.2015 - …
Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 31 01.07.2015 - 02.02.2017
Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta Põllumajandusminister määrus 27 26.05.2014 - 28.02.2017
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord Vabariigi Valitsus määrus 414 01.01.2011 - 15.06.2017
Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord Keskkonnaminister määrus 44 03.11.2008 - 12.10.2017
Läänemerest püütud tursa lossimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil Keskkonnaminister määrus 3 14.01.2008 - 24.11.2016

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json