Metsaseadus (lühend - MS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord Keskkonnaminister määrus 10 01.07.2017 - …
Metsa korraldamise juhend Keskkonnaminister määrus 2 25.02.2017 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2017–2021 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 69 25.12.2016 - 31.12.2021
Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 2 15.10.2016 - 31.08.2017
Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded Keskkonnaminister määrus 20 12.07.2016 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2016–2020 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 71 21.12.2015 - 31.12.2020
Riigimetsa majandajatele aastateks 2015–2019 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 54 07.12.2014 - 31.12.2019
Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord Vabariigi Valitsus määrus 1 22.08.2014 - …
Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise ja metsakorraldaja tunnistuse andmise kord Keskkonnaminister määrus 82 01.08.2014 - 31.08.2017
Metsakorraldustööde tehniliste vahendite kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 31 26.07.2014 - …
Metsa majandamise eeskiri Keskkonnaminister määrus 88 01.07.2014 - 01.09.2017
Metsateatisel esitatavate andmete loetelu, metsateatise vorm, esitamise, tagastamise, registreerimise ja menetlemise kord ning tähtajad Keskkonnaminister määrus 27 01.07.2014 - 31.08.2017
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 84 01.07.2014 - 17.12.2017
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 64 01.01.2014 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2014–2018 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 67 23.11.2013 - 31.12.2018
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused Keskkonnaminister määrus 2 19.10.2013 - 17.09.2017
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 4 08.06.2013 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2013–2017 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 40 08.12.2012 - 31.12.2017
Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus Keskkonnaminister määrus 14 19.03.2012 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2012–2016 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 1 16.01.2012 - 31.12.2016

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki