Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord Sotsiaalminister määrus 133 01.06.2002 - …
Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine Sotsiaalminister määrus 13 01.06.2002 - …
Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu Sotsiaalminister määrus 146 01.01.2013 - …
Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord Sotsiaalminister määrus 84 01.01.2013 - …
Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord Tervise- ja tööminister määrus 52 01.09.2014 - …
Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord Sotsiaalminister määrus 28 01.09.2013 - …
Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele Sotsiaalminister määrus 23 01.08.2014 - …
Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 44 01.08.2014 - …
Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel Sotsiaalminister määrus 7 17.04.2015 - …
Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele Sotsiaalminister määrus 3 20.01.2014 - …
Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord Sotsiaalminister määrus 166 20.01.2014 - …
Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord Sotsiaalminister määrus 42 18.01.2016 - …
Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend Sotsiaalminister määrus 2 11.01.2013 - 29.02.2016
Eriarstiabi erialade loetelu Sotsiaalminister määrus 110 01.01.2014 - 29.02.2016
Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm Sotsiaalminister määrus 145 01.01.2010 - 29.02.2016
Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele Sotsiaalminister määrus 56 20.01.2014 - 21.05.2016
Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused Sotsiaalminister määrus 55 20.01.2014 - 21.05.2016
Haigla liikide nõuded Sotsiaalminister määrus 103 07.03.2015 - 03.06.2016
Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile Sotsiaalminister määrus 25 09.11.2013 - 03.06.2016
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 53 17.04.2015 - 30.06.2016

Kokku: 43| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json