Tuleohutuse seadus (lühend - TuOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Siseminister määrus 17 03.12.2018 - …
Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine Teede- ja Sideminister määrus 39 23.03.2018 - 21.02.2019
Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse Siseminister määrus 1 01.07.2017 - …
Kaevandamise ohutusnõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 172 23.06.2017 - …
Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule Siseminister määrus 39 13.02.2016 - …
Plahvatusohutsoonide määramise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 103 10.08.2015 - …
Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid Siseminister määrus 1 01.01.2014 - …
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded Siseminister määrus 40 18.06.2012 - …
Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule Siseminister määrus 37 01.01.2012 - …
Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta Keskkonnaminister määrus 14 11.03.2011 - …
Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 47 13.09.2010 - …
Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded Siseminister määrus 44 10.09.2010 - …
Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 43 10.09.2010 - …
Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele Siseminister määrus 38 04.09.2010 - …
Küttesüsteemi puhastamise nõuded Siseminister määrus 41 04.09.2010 - …

Kokku: 15| Näitan: 1- 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json