Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 01.04.2016 - 30.06.2016
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.04.2016 - 30.06.2016
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 33 01.04.2016 - 30.06.2016
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad Sotsiaalminister määrus 123 29.02.2016 - 19.06.2016
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Sotsiaalminister määrus 72 29.02.2016 - 31.12.2017
Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 94 29.01.2016 - 14.03.2019
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 01.01.2016 - 30.06.2016
Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 114 01.01.2016 - 30.06.2016
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 9 01.01.2016 - 31.12.2016
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord Tervise- ja tööminister määrus 77 01.01.2016 - 31.12.2016
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 138 01.01.2016 - 01.01.2017
Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 135 01.01.2015 - 31.12.2017
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 01.01.2015 - 31.12.2017
Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord Sotsiaalminister määrus 6 24.01.2014 - …
Omaosaluse alusmäär Sotsiaalminister määrus 113 01.10.2012 - 31.12.2017
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 301 25.07.2011 - 31.12.2017
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 23.01.2011 - …
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 01.01.2011 - 27.05.2016
Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord Sotsiaalminister määrus 145 01.01.2011 - 30.06.2016
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 74 29.11.2010 - 31.12.2017

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json