Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 01.01.2016 - 30.06.2016
Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 114 01.01.2016 - 30.06.2016
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 01.01.2016 - 31.03.2016
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.01.2016 - 31.03.2016
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 33 01.01.2016 - 31.03.2016
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 9 01.01.2016 - 31.12.2016
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord Tervise- ja tööminister määrus 77 01.01.2016 - 31.12.2016
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 138 01.01.2016 - 01.01.2017
Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 135 01.01.2015 - 31.12.2017
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 01.01.2015 - 31.12.2017
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad Sotsiaalminister määrus 123 18.05.2014 - 28.02.2016
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Sotsiaalminister määrus 72 18.05.2014 - 28.02.2016
Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord Sotsiaalminister määrus 6 24.01.2014 - …
Omaosaluse alusmäär Sotsiaalminister määrus 113 01.10.2012 - 31.12.2017
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 301 25.07.2011 - 31.12.2017
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 23.01.2011 - …
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 01.01.2011 - 27.05.2016
Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord Sotsiaalminister määrus 145 01.01.2011 - 30.06.2016
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 74 29.11.2010 - 31.12.2017
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord Sotsiaalminister määrus 55 01.01.2010 - …

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json