Sotsiaalhoolekande seadus (lühend - SHS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Laste hoolekandeasutuses elava lapse ajutiselt perekonda andmise kord Sotsiaalkaitseminister määrus 42 10.06.2016 - 31.12.2017
Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord Sotsiaalkaitseminister määrus 28 06.05.2016 - 31.03.2017
Võlanõustaja täienduskoolituse kava Sotsiaalkaitseminister määrus 20 27.03.2016 - …
Asenduskoduteenust saava lapse kohta kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustused Sotsiaalkaitseminister määrus 19 26.03.2016 - 31.12.2017
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 16 26.02.2016 - 16.02.2017
Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste korraldamise korra, selle täpsustatud mahu ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 11 15.02.2016 - 31.12.2017
Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu Sotsiaalkaitseminister määrus 10 14.02.2016 - 14.03.2019
Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotluse andmed ja vajalike dokumentide loetelu Sotsiaalkaitseminister määrus 6 05.02.2016 - …
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 2 15.01.2016 - 31.12.2016
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri asutamine ja selle pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 9 15.01.2016 - 31.12.2016
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 1 09.01.2016 - 31.12.2016
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituskava Sotsiaalkaitseminister määrus 67 01.01.2016 - …
Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 71 01.01.2016 - …
Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile Sotsiaalkaitseminister määrus 75 01.01.2016 - …
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 66 01.01.2016 - 31.12.2016
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu Sotsiaalkaitseminister määrus 69 01.01.2016 - 31.12.2016
Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord Sotsiaalkaitseminister määrus 65 01.01.2016 - 31.12.2016
Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed Sotsiaalkaitseminister määrus 74 01.01.2016 - 31.08.2016
Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad nõuded Sotsiaalkaitseminister määrus 79 01.01.2016 - 31.12.2017
Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded Sotsiaalkaitseminister määrus 70 01.01.2016 - 09.11.2017

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json