Ehitusseadustik (lühend - EhS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri Majandus- ja taristuminister määrus 72 20.08.2021 - …
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega tuleohutuse tegevusalade jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad kvalifikatsiooninõuded Siseminister määrus 19 09.07.2021 - …
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 61 02.07.2021 - …
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded Siseminister määrus 17 01.03.2021 - …
Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded Siseminister määrus 8 01.03.2021 - …
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu Majandus- ja taristuminister määrus 51 01.03.2021 - …
Nõuded ehitusprojektile Majandus- ja taristuminister määrus 97 01.03.2021 - …
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 87 01.01.2021 - …
Hoolekandeasutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 8 29.11.2020 - …
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 101 23.11.2020 - …
Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 2 23.11.2020 - …
Ehitise auditi tegemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 61 23.10.2020 - …
Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 47 14.08.2020 - …
Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 40 12.07.2020 - …
Eluruumile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 85 12.07.2020 - …
Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika Majandus- ja taristuminister määrus 58 10.07.2020 - …
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 63 10.07.2020 - …
Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele Majandus- ja taristuminister määrus 36 10.07.2020 - …
Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 3 21.02.2020 - …
Elamu energiaauditile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 28 25.08.2019 - …

Kokku: 51| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json