Kriminaalmenetluse seadustik (lühend - KrMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vere- ja bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ning nende toimingute tasustamise ja uuringu tulemustest teavitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 83 01.07.2009 - 31.12.2009
Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 322 01.07.2009 - 03.04.2010
Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2003/577/JSK (vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) artikli 9 alusel väljaantava tunnistuse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 20 25.06.2009 - 01.01.2015
Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 15 01.05.2009 - 31.08.2010
Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine Justiitsminister määrus 39 23.01.2009 - 31.12.2010
Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 49 01.01.2009 - 17.07.2015
Kriminaalstatistika avaldamise kord Vabariigi Valitsus määrus 145 01.11.2008 - …
Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2005/214/JSK (rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta) artikli 4 alusel väljaantava tunnistuse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 44 26.09.2008 - 08.02.2015
Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord Justiitsminister määrus 40 08.08.2008 - 23.06.2013
E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 15.07.2008 - 25.07.2009
Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 263 14.10.2007 - 31.12.2009
Politseiameti ja tema hallatavate asutuste ning Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus Vabariigi Valitsus määrus 193 29.07.2007 - 31.12.2009
Konfiskeeritud või "Lõhkematerjaliseaduse" § 4 alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord Vabariigi Valitsus määrus 124 19.06.2005 - 17.06.2010
Kriminaalmenetluse erikulude suurus ja arvestamise kord Vabariigi Valitsus määrus 258 08.08.2004 - 31.12.2009
Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja toimiku säilitamise tähtajad pärast kriminaalmenetluse lõpetamist Vabariigi Valitsus määrus 261 08.08.2004 - 04.09.2011
Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord Sotsiaalminister määrus 85 09.07.2004 - 31.12.2009
Riiklikule ekspertiisiasutusele, muule asutusele või juriidilisele isikule seoses kohtuekspertiisi tegemisega tekkinud kulude arvestamise ja hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 263 01.07.2004 - 28.02.2010

Kokku: 17| Näitan: 1- 17|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json