Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord Vabariigi Valitsus määrus 75 19.04.2008 - 31.08.2014
Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsus määrus 293 01.01.2008 - 17.12.2011
Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 224 01.01.2008 - 31.12.2018
Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 176 01.07.2007 - 31.12.2018
Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 54 30.04.2007 - 30.06.2016
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 108 30.04.2007 - 31.12.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 109 30.04.2007 - 31.12.2018
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 144 01.07.2006 - 10.05.2013
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 105 15.05.2006 - 31.07.2010
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord Vabariigi Valitsus määrus 12 15.05.2006 - 31.07.2010
Töötajate tervisekontrolli kord Sotsiaalminister määrus 74 01.04.2006 - 31.05.2015
Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 308 30.12.2005 - 31.05.2015
Kutsehaiguste loetelu Sotsiaalminister määrus 66 20.05.2005 - …
Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimistaotluses ja registreerimistõendis esitatavad andmed ning registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid Sotsiaalminister määrus 90 22.10.2004 - 31.12.2009
Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 223 01.07.2004 - 30.06.2015
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas Vabariigi Valitsus määrus 197 01.07.2004 - 30.06.2015
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 13 01.05.2004 - 16.01.2020
Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas Sotsiaalminister määrus 75 16.02.2004 - 31.05.2015
Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel Sotsiaalminister määrus 89 12.07.2003 - 30.06.2014
Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus Sotsiaalminister määrus 58 01.06.2002 - …

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json