Välissuhtlemisseadus (lühend - VäSS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ehituse e-hüppe toetuse andmise tingimused ja kord Kliimaminister määrus 62 29.10.2023 - …
Toetuse andmise tingimused ja kord tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamiseks Majandus- ja taristuminister määrus 98 20.08.2023 - …
Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse Riigihalduse minister määrus 5 18.07.2023 - …
Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 121 17.07.2023 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine” tegevuste elluviimiseks Keskkonnaminister määrus 33 16.07.2023 - …
Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel Regionaalminister määrus 43 16.07.2023 - …
Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 35 14.07.2023 - …
Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena Majandus- ja taristuminister määrus 109 11.07.2023 - …
Ettevõtete digipöörde toetuse tingimused ja kord Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 65 08.07.2023 - …
Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 55 08.07.2023 - 31.12.2025
Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 30 08.07.2023 - 31.12.2023
Toetuse andmise tingimused ja kord energiasalvestuse pilootprojektide arendamiseks Majandus- ja taristuminister määrus 99 08.07.2023 - …
Taastekava tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse tingimused ja taotlemise kord Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 91 08.07.2023 - …
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus Maaeluminister määrus 48 07.07.2023 - …
Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused Vabariigi Valitsus määrus 108 23.06.2023 - …
Ettevõtja varustuskindluse toetuse tingimused ja kord Majandus- ja infotehnoloogiaminister määrus 30 04.06.2023 - …
E-veoselehe teenusearenduse toetamise tingimused ja kord Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 36 16.12.2022 - …
Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 278 24.09.2022 - …
Välisesinduse juurde kuuluva esinduse juhi residentsi kasutamise, sisustamise ja kulude hüvitamise alused ning kord Välisminister määrus 6 16.07.2022 - …
Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid Välisminister määrus 7 10.06.2022 - …

Kokku: 36| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json