Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 33 01.04.2009 - 30.06.2009
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.04.2009 - 30.06.2009
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 12 06.03.2009 - 30.06.2009
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord Sotsiaalminister määrus 5 17.01.2009 - 31.08.2009
Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord Sotsiaalminister määrus 145 10.01.2009 - 16.07.2010
Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid Sotsiaalminister määrus 114 01.10.2008 - 30.06.2009
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord Sotsiaalminister määrus 55 26.09.2008 - 31.12.2009
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 9 26.07.2008 - 30.06.2009
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 01.07.2008 - 31.03.2010
Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 94 01.01.2008 - 28.01.2016
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad Sotsiaalminister määrus 123 12.02.2007 - 19.11.2010
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 11.11.2006 - 22.01.2011
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 01.09.2006 - 30.06.2009
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 05.03.2006 - 31.12.2010
Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär Vabariigi Valitsus määrus 339 01.08.2005 - 31.12.2010
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 301 01.01.2005 - 24.07.2011
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 114 01.01.2005 - 28.11.2010
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Sotsiaalminister määrus 121 19.12.2004 - 19.11.2010
Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 135 01.01.2003 - 31.12.2010
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 01.01.2003 - 22.01.2011

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json