Relvaseadus (lühend - RelvS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord Siseminister määrus 6 30.01.2009 - 08.05.2011
Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende oluliste osade, lisaseadiste ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord Siseminister määrus 53 30.01.2009 - 27.07.2010
Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 134 01.01.2009 - 17.06.2010
Sõjaväerelvade käitlemise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord Kaitseminister määrus 4 01.01.2009 - 18.04.2009
Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 107 08.08.2008 - 31.12.2009
Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm Siseminister määrus 30 14.01.2008 - 31.12.2009
Tüübikinnituse teostamise kord Siseminister määrus 28 14.01.2008 - 31.12.2009
Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord Siseminister määrus 61 14.01.2008 - 31.12.2009
Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine Vabariigi Valitsus määrus 341 01.01.2008 - …
Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Vabariigi Valitsus määrus 179 01.07.2007 - 31.03.2015
Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord Siseminister määrus 29 27.04.2007 - 31.12.2009
Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vorm Siseminister määrus 31 27.04.2007 - 31.12.2009
Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine Siseminister määrus 32
Laskeinstruktori koolitusele esitatavad nõuded, eksami sooritamise- ja litsentsi väljaandmise kord ning laskeinstruktori litsentsi vorm Siseminister määrus 33 27.04.2007 - …
Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu Siseminister määrus 98 27.04.2007 - …
Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine Siseminister määrus 76 27.04.2007 - 31.12.2009
Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded Siseminister määrus 56 08.07.2005 - …
"Relvaseadusest" tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine Siseminister määrus 62 01.12.2004 - 31.12.2009
Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsiooni pidamise kord Kultuuriminister määrus 12 27.04.2003 - 29.02.2020
Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord Teede- ja Sideminister määrus 72 25.11.2002 - 31.01.2010

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json