Vangistusseadus (lühend - VangS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vangla sisekorraeeskiri Justiitsminister määrus 25.06.2009 - 19.07.2009
Murru Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 41 16.05.2009 - 10.12.2009
Tallinna Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 5 10.04.2009 - 19.07.2009
Murru Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 18 08.02.2009 - 31.08.2009
Viru Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 11 08.02.2009 - 19.07.2009
Tartu Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 25 08.02.2009 - 19.07.2009
Täitmisplaan Justiitsminister määrus 9 10.01.2009 - 22.10.2009
Kinnipeetava vanglast vabastamise kord Justiitsminister määrus 11 10.01.2009 - 23.07.2009
Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine Justiitsminister määrus 23 10.01.2009 - 10.12.2009
Vanglaametniku ja vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord Vabariigi Valitsus määrus 244 01.11.2008 - 03.06.2010
Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded Justiitsminister määrus 29 19.10.2008 - 30.06.2010
Harku Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 71 10.10.2008 - 10.01.2010
Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord Justiitsminister määrus 41 18.08.2008 - 10.12.2009
Relvastatud üksuse tegevuse kord Justiitsminister määrus 81 18.08.2008 - 19.07.2009
Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad Justiitsminister määrus 46 21.06.2008 - 19.07.2009
Vanglatöötaja taustakontrolli ja vanglaametnike atesteerimise kord Justiitsminister määrus 33 21.06.2008 - 30.06.2010
Vanglakomisjoni põhimäärus Justiitsminister määrus 57 09.06.2008 - 19.10.2013
Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord Justiitsminister määrus 4 01.06.2008 - 31.08.2010
Tallinna Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 92 01.06.2008 - 19.07.2009
Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus Justiitsminister määrus 20 01.06.2008 - 10.12.2009

Kokku: 40| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json