Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (lühend - ATKEAS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed Rahandusminister määrus 61 15.03.2009 - 31.03.2010
Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument Rahandusminister määrus 48 15.03.2009 - 31.03.2010
Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord Rahandusminister määrus 39 15.03.2009 - 31.03.2010
Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord Rahandusminister määrus 103 15.03.2009 - 31.03.2010
Aktsiisi tagastamise taotluse vorm Rahandusminister määrus 53 15.03.2009 - 31.12.2010
Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu Rahandusminister määrus 63 15.03.2009 - 30.09.2010
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 25 15.03.2009 - 30.09.2010
Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol Rahandusminister määrus 37 15.03.2009 - …
Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad Rahandusminister määrus 50 15.03.2009 - 17.07.2010
Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord Rahandusminister määrus 37 15.03.2009 - 28.02.2010
Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid Rahandusminister määrus 62 15.03.2009 - 28.02.2010
Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord Rahandusminister määrus 49 15.03.2009 - 31.03.2010
Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu Rahandusminister määrus 18 15.03.2009 - 30.09.2010
Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta Vabariigi Valitsus määrus 192 12.01.2009 - …
Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavate andmete loetelu Rahandusminister määrus 57 01.01.2009 - …
Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 58 01.01.2009 - 30.09.2010
Jäätmetest kütuse tootmise loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 59 01.01.2009 - 30.11.2012
Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 103 01.01.2009 - 21.02.2019
Tervisekaitseinspektsiooni laborites ja tervisekaitsetalitustes kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid Sotsiaalminister määrus 74 14.12.2008 - 31.12.2009
Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord Rahandusminister määrus 35 01.07.2008 - 02.07.2010

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki