Jäätmeseadus (lühend - JäätS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud Vabariigi Valitsus määrus 154 02.11.2009 - 19.05.2011
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 66 12.10.2009 - 03.07.2011
Probleemtooteregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 135 07.08.2009 - 31.03.2010
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 38 16.07.2009 - 10.05.2013
Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 21 08.05.2009 - 01.01.2013
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 65 01.05.2009 - 17.10.2013
Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid Keskkonnaminister määrus 18 01.02.2009 - 31.12.2015
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded Keskkonnaminister määrus 21 01.02.2009 - 16.07.2010
Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm Keskkonnaminister määrus 26 01.02.2009 - 02.04.2010
Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 103 01.02.2009 - 23.07.2011
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm Vabariigi Valitsus määrus 121 01.02.2009 - 31.12.2015
Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord Keskkonnaminister määrus 41 01.10.2008 - 31.12.2015
Patareide ja akude märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 64 26.09.2008 - 28.02.2010
Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 124 26.09.2008 - 09.08.2012
Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 5 26.09.2008 - …
Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 9 17.12.2007 - 24.05.2012
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 28 28.04.2007 - 12.02.2010
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused Keskkonnaminister määrus 4 29.01.2007 - 01.05.2015
Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu Vabariigi Valitsus määrus 102 30.07.2006 - 31.12.2015
Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 25 20.11.2005 - 11.04.2010

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki