Välismaalaste seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Viisataotluse vorm ja selle täitmise nõuded Välisminister määrus 4 09.08.2009 - 04.04.2010
Viisaregistri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 198 30.07.2009 - 31.12.2009
Viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 150 30.07.2009 - 31.12.2009
Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded ja nendega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Vabariigi Valitsus määrus 209 30.07.2009 - 30.09.2010
Viibimisaja pikendamise taotluse vorm ja selle täitmise nõuded Siseminister määrus 22 30.07.2009 - 30.09.2010
Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord Vabariigi Valitsus määrus 364 30.07.2009 - 31.12.2009
Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise kord Siseminister määrus 28 30.07.2009 - 31.12.2009
Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise kord Siseminister määrus 24 13.03.2009 - 31.12.2009
Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 394 01.03.2009 - 31.12.2009
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 92 01.03.2009 - 31.12.2009
Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend Haridus- ja teadusminister määrus 48 07.09.2008 - 30.09.2010
«Välismaalaste seaduses» sätestatud legaalse sissetuleku määrade kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 126 02.06.2008 - 30.09.2010
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord Siseminister määrus 30 14.05.2008 - 31.12.2009
Välismaalase õppekeele piisava oskuse tõendamise tingimused ja kord tähtajalise elamisloa taotlemisel kõrgharidustaseme õppekava alusel õppimiseks Haridus- ja teadusminister määrus 11 25.02.2008 - 31.12.2009
Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 199 01.10.2007 - 31.12.2009
Prokuratuuri taotluses kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri taotluse vorm Siseminister määrus 39 26.07.2007 - 31.12.2009
Pikaajalise elaniku elamisloa andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord Vabariigi Valitsus määrus 114 02.01.2007 - 31.12.2009
Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluste vormide kehtestamine Siseminister määrus 27 02.01.2007 - 31.12.2009
Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine Siseminister määrus 10 10.03.2006 - 30.09.2010
Politseiasutuste määramine Siseminister määrus 47 20.05.2005 - 30.09.2010

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json