Kalandusturu korraldamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2010. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused Põllumajandusminister määrus 4 26.07.2010 - 31.12.2010
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.2 “Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 107 22.05.2010 - 31.12.2010
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 38 22.05.2010 - 31.12.2010
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.5 „Katseprojektid” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 39 01.04.2010 - 31.12.2010
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 “Ühistegevused” tegevuse “Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 92 01.04.2010 - 31.12.2010
2010. aastal toetatavad „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetmed ja tegevuste liigid Põllumajandusminister määrus 3 01.04.2010 - 31.12.2010
“Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 61 01.03.2010 - 31.12.2010
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 “Sisevete kalanduse toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 115 18.12.2009 - 31.12.2010
Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused Põllumajandusminister määrus 28 02.11.2009 - 31.12.2010
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 70 26.07.2009 - 31.12.2010
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.5 "Sotsiaalmajanduslikud meetmed" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 64 25.06.2009 - 31.12.2010
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 43 12.04.2009 - 31.12.2010
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.1 “Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 46 12.04.2009 - 31.12.2010
”Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 “Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 42 10.04.2009 - 31.12.2010
Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 “Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 14 29.03.2009 - 31.12.2010
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.3 "Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 36 29.03.2009 - 31.12.2010
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.1 "Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 89 24.11.2008 - 31.12.2010
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 “Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 93 26.09.2008 - 31.12.2010
Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 7 16.08.2008 - 31.08.2015
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Ühisinvesteeringud" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 74 08.08.2008 - 31.12.2010

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json