Metsaseadus (lühend - MS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigimetsa majandajatele 2010. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 64 28.11.2010 - 31.12.2010
Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad Keskkonnaminister määrus 11 11.06.2010 - 31.12.2010
Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord Keskkonnaminister määrus 82 12.04.2010 - 22.05.2011
Metsateatise vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 83 12.04.2010 - 31.05.2013
Metsa majandamise eeskiri Keskkonnaminister määrus 88 12.04.2010 - 31.05.2013
Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord Keskkonnaminister määrus 1 12.04.2010 - 31.05.2013
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused Keskkonnaminister määrus 2 12.04.2010 - 31.12.2010
Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 209 01.04.2010 - 15.06.2013
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 4 06.02.2009 - 07.06.2013
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali ülandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm Keskkonnaminister määrus 84 01.02.2009 - 31.12.2010
Metsa korraldamise juhend Keskkonnaminister määrus 2 26.01.2009 - 26.11.2015
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 58 11.03.2007 - 31.12.2010
Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus Keskkonnaminister määrus 14 05.03.2007 - 18.03.2012
Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord Vabariigi Valitsus määrus 1 12.01.2007 - 31.12.2010
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 64 01.01.2007 - 31.12.2013
Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu Keskkonnaminister määrus 69 01.01.2007 - …
Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad Keskkonnaminister määrus 75 01.01.2007 - 17.04.2011

Kokku: 17| Näitan: 1 - 17|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json