Raudteeseadus (lühend - RdtS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine Teede- ja Sideminister määrus 39 11.12.2009 - 10.07.2011
Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord Vabariigi Valitsus määrus 72 12.09.2009 - 08.10.2015
Raudtee-ettevõtja avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramise kord Vabariigi Valitsus määrus 73 12.09.2009 - …
Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord Vabariigi Valitsus määrus 75 12.09.2009 - 05.05.2016
Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 74 12.09.2009 - 12.06.2016
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 32 08.05.2009 - 23.04.2010
Vedurijuhiloa väljaandmise, kehtivuse pikendamise ja duplikaadi väljastamise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 13.03.2009 - 30.06.2013
Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 29 26.04.2008 - 10.12.2010
Vedurijuhi eksamineerimise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 58 21.03.2008 - 20.08.2010
Raudteeliiklusõnnetuse kohta kirjaliku teate esitamise kord, kirjaliku teate, ettekande ning raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatava kokkuvõtte vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 64 21.03.2008 - 13.07.2011
Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 21.03.2008 - 05.04.2014
Raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile ja selle rakendamisele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 9 08.02.2008 - 30.06.2013
Ohutustunnistuse väljaandmise, muutmise ja kehtivuse pikendamise kord ning ohutustunnistuse vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 6 08.02.2008 - 23.04.2010
Raudteeseaduse alusel antava tegevusloa vormi kehtestamine Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 51 10.04.2004 - 30.12.2012
Raudteetöötajate tervisenõuded ning eelneva ja perioodilise tervisekontrolli kord Vabariigi Valitsus määrus 84 31.03.2004 - 17.12.2015

Kokku: 15| Näitan: 1- 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane